SPEAL FOR FASHION

【知白安全意识教育互动体验工具箱】

助力各有关部门在国家网络安全周期间

做好网安意识宣传教育工作!

 

2023国家网络安全宣传周即将启动,为更好应对一线用户需求,知白学院为大家准备了“知白安全意识教育互动体验工具箱”,通过内置标准化信息安全演练场景,将复杂攻防过程以通俗易懂的形式展现出来,让人人都可轻松理解安全风险原理与威胁攻击方法,继而做到知己知彼,有效提升自我信息安全防护意识。

 

 

 
 
 
 
 
 

友情提醒:互动场景仅限培训测试,切勿逾越法律红线!

 

 

 
 
 
 
 
 

此外,知白学院在安全宣传周中可提供相关资源有:

 

 

 
 
 
 
 
 

报价&联系方式:张镇  15911050029

 
 
 
 

 

2023国家网络安全宣传周丨【知白安全意识教育互动体验工具箱】抢“鲜”看!

创建时间:2023-09-05 16:34
关于学院